เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ สาธารณสุข ส่งมอบ ที่ราชพัสดุ สร้าง ศูนย์บริการการแพทย์ระดับนานาชาติ

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ สาธารณสุข ส่งมอบ ที่ราชพัสดุ สร้าง ศูนย์บริการการแพทย์ระดับนานาชาติ

กระทรวง สาธารณสุข รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ที่ราชพัสดุ จากกระทรวงการคลัง จัดทำโครงการ “ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับนานาชาติ

กระทรวง สาธารณสุข รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ ที่ราชพัสดุ จากกระทรวงการคลัง

จัดทำโครงการ “ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับนานาชาติครบวงจร, ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุนานาชาติ, ศูนย์ใจรักษ์ และจัดสร้างศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร

บ่ายวันนี้ (3 ธันวาคม 2563) ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก 153 (บางส่วน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 141-2-64 ไร่ จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการ “ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตดำเนินโครงการจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับนานาชาติครบวงจร (International Health Plaza) จัดสร้างศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) จัดสร้างศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Care) และจัดสร้างศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center)

ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและประเทศ อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ให้บริการครบวงจร วิสาหกิจชุมชนเข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น กระจายรายได้สู่ชุมชน เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ภูมิภาคอื่นๆ

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า โครงการนี้ ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และนำเสนอในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยในหลักการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีใหม่ (New Normal) และมอบให้กระทรวงสาธารณสุขบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาศึกษาและให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

โดยใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี จากนั้นในเฟสที่ 2 จะจัดตั้งสถาบันบำราศนราดูรสาขาภาคใต้ ศูนย์รังสีรักษามะเร็ง เวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

ปิด โรงเรียน 6 แห่งใน พิษณุโลก หลังพบ ครู ไฟล์ทเดียวกับ โควิด ที่พิจิตร

โรงเรียน ทั้งหมด 6 แห่งในจังหวัด พิษณุโลก ได้มีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว หลังจากพบว่ามี ครู ได้นั่งเครื่องบินไฟล์ทเดียวกัน และไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ ผู้ป่วย โควิด 19 ที่จังหวัดพิจิตร เบื้องต้นได้ให้มีการปิดไปประมาณ 4 วัน

ภายหลังจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จึงได้เกิดความตระหนกกังวลถึงการแพร่ระบาดในเส้นทางที่ผู้ป่วยคนดังกล่าวได้เดินทางไป โดยพบว่ามี ครู ที่ทำการเดินทางเครื่องบินไฟล์ทเดียวกัน และได้ไปเล่นดนตรีที่ผับในจังหวัดพิจิตร ที่ก็อยู่ในเส้นทางเช่นกัน จึงได้มีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนใน โรงเรียน ของครูที่มีความเสี่ยง และโดยรอบที่อยู่จังหวัด พิษณุโลก ไปก่อน

โดยได้เริ่มดำเนินการปิดตั้งแต่วันที่ 3-4 ธันวาคมนี้ ไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม โดยโรงเรียนที่อยู่โดยรอบนั้นก็ให้พิจารณาการปิดตามความเหมาะสมและสถานการณ์

ในทั้งนี้แล้วทางโรงเรียนก็ยังมีการดำเนินการฆ่าเชื้อ และเปิดอนุญาตให้บุคลากรเข้าไปจัดการงานที่ค้างไว้ โดยก็มีมาตรการในการตรวจสอบรองรับไว้เป็นที่เรียบร้อย

“ควรใช้เวลานี้ยกระดับ ทรัพยากรของชาติ ให้มีคุณค่ามากขึ้น ส่งเสริมระบบเอสเอ็มอีไทยให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ปัญญาประดิษฐ์”

“ส่งเสริมให้ธุรกิจเล็กๆรากหญ้าเข้าสู่ระบบการจัดการเพื่อประกันความเสี่ยง เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติสามารถมีระบบจ่ายเงินชดเชยใด้ทุกคน” สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง