การปิดอย่างกะทันหันของวิทยาลัย Yale-NUS ทำให้สิงคโปร์สูญเสีย

การปิดอย่างกะทันหันของวิทยาลัย Yale-NUS ทำให้สิงคโปร์สูญเสีย

ในการโต้เถียงเรื่องการปิดตัวของวิทยาลัย Yale-NUSทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าวิทยาลัยศิลปศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีและ Yale-NUS ได้ทำหน้าที่ที่ยอดเยี่ยมในการให้ “การศึกษาศิลปศาสตร์ชั้นยอด” ซึ่ง National University of Tan Eng Chye ประธานาธิบดีสิงคโปร์ (NUS) “ภูมิใจอย่างยิ่ง”ย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ในบทความของThe Straits Timesกับเพื่อนร่วมงานของเรา Hong Hai เราแย้งว่าสิงคโปร์ “มีที่เรียนเพียงพอ… มีมหาวิทยาลัยในด้านธุรกิจ 

วิศวกรรมศาสตร์ และการฝึกอบรมวิชาชีพอื่นๆ ส่วนใหญ่” 

และวิทยาลัยศิลปศาสตร์นั้นฝึกอบรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ไม่อยู่ในสาขาวิชาชีพหรือด้านเทคนิคที่แคบ แต่อยู่ในทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การใช้เหตุผล การสื่อสาร และทักษะเชิงปริมาณที่สามารถใช้ได้กับหลากหลายอาชีพ”

ตอนนั้นเรานึกภาพว่าเป็นวิทยาลัยศิลปศาสตร์อิสระของสิงคโปร์แบบสแตนด์อโลน ไม่ใช่ Yale-NUS แต่การคาดคะเนผลลัพธ์ของเรากลับกลายเป็นจริงโดยนายจ้างแสดงความขอบคุณต่อผู้สำเร็จการศึกษาจาก Yale-NUS “ทักษะการเขียนและการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่งตลอดจนความสามารถในการริเริ่ม” และเป็น “นักสื่อสารที่มีความมั่นใจซึ่งสามารถคิดข้ามสาขาวิชาได้ และมีความห่วงใยต่อสังคมดี”

ในสหรัฐอเมริกา ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปศาสตร์ชั้นนำเป็นที่ต้องการสูงในการให้คำปรึกษาด้านวาณิชธนกิจและการจัดการ หลายคนประสบความสำเร็จในอาชีพทางการแพทย์และกฎหมาย และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เนื่องจากศิลปศาสตร์รวมถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์ด้วย

ตัวอย่างในโลกธุรกิจ ได้แก่ Robert Noyce ผู้ล่วงลับไปแล้ว ผู้ร่วมคิดค้นวงจรรวมและผู้ร่วมก่อตั้ง Intel Corporation ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก Grinnell College; Steve Jobs ผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ซึ่งเข้าร่วมแต่ลาออกจาก Reed College; และแฮงค์ พอลสัน อดีตซีอีโอและประธานโกลด์แมน แซคส์ และอดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดาร์ตมัธ

Swarthmore College ซึ่งลงทะเบียนเรียนเพียง 1,600 คนเท่านั้น

 นับเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลโนเบล 5 รางวัล ในสาขาเคมี ฟิสิกส์ การแพทย์ และเศรษฐศาสตร์

ในสิงคโปร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Yale-NUS มีความต้องการสูงในภาคการเงิน กฎหมายและเทคโนโลยี และในการบริการสาธารณะ ในขณะที่บางคนได้เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา จะปิดมหาลัยทำไม

จัดหาทุนวิทยาลัยศิลปศาสตร์

Chan Heng Chee เอกอัครราชทูตใหญ่ สมาชิกคณะกรรมการของวิทยาลัย ให้เหตุผลว่า “ความไม่ยั่งยืนทางการเงิน” เป็นสาเหตุหลักของการปิดกิจการ

credit : cascadaverdelodge.com, shahpneumatics.com, talesofglorybook.com, footballdolphinsofficial.com, oslororynight.com, romarasesores.com, legendofvandora.net, cialis2fastdelivery.com, italianschoolflorence.com, gvindor.com